Dank aan de financiële bijdragen

Sponsoren van het beeld

Het bronzen beeld c.q. de buste van Entgen Luijten – is tot stand gekomen door bijdragen van diverse sponsoren. In tegenstelling tot andere initiatieven is hierbij geen subsidie aan te pas gekomen.

De nazaten van Entgen

Het beeld van Entgen is primair een schenking van de nazaten van de familie Luijten. Een groot deel van de benodigde sponsorgelden (materiaalkosten, bronsgieterij, steenhouwerij, enz.) is door deze groep bijgedragen. De sponsoren:

Support, Expertise en overige bijdragen

Daarnaast hebben de volgende bedrijven en/of personen een substantiële bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het beeld en/of de happening:

© Entgen-Luitjen. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex